Skip Navigation LinksHome > LGC Drug & Metabolite Standards > Eutylone Hydrochloride (1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-ethylamino-butan-1-one Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Eutylone Hydrochloride (1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-ethylamino-butan-1-one Hydrochloride) 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
Sku: LG-LGCAMP1366.06-01
$128.00
Quantity